Pravni fakultet Osijek raspisuje Natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački i stručni studentski rad Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2020./2021. godinu.

Pravni fakultet Osijek objavljuje Natječaj na temelju Pravilnika o nagrađivanju studenata Dekanovom nagradom Pravnog fakulteta Osijek, s ciljem poticanja i promicanja izvrsnosti te znanstveno-istraživačkog i stručnog rada studenata Pravnog fakulteta Osijek i poticanja studentskog stvaralaštva.