o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački i stručni studentski rad Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu

Zatvoren je natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački i stručni studentski rad Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu.

Odluku možete preuzeti na poveznici:

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački i stručni studentski rad Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu.