o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački studentski rad za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu

Zatvoren je natječaj za dodjelu Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački studentski rad za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu

Odluku možete preuzeti na poveznici:

Odluka o dodjeli Dekanove nagrade za najbolji znanstveno-istraživački studentski rad za studente poslijediplomskih sveučilišnih studija Pravnog fakulteta Osijek za akademsku 2021./2022. godinu