Odluku o nagrađivanju studenata Dekanovom nagradom povodom Dana Fakulteta možete preuzeti na poveznici:

Odluka dekanova nagrada 2021./2022.