Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Poštovane studentice i studenti, 

U okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost, “Priroda i odrednice sekstinga među adolescentima i mladima: Kros-kulturalno istraživanje (SextYouth)”, zamolili bismo vas za sudjelovanje u istraživanju.

Online anketi pristupa se putem linka. Ispunjavanje ankete je dobrovoljno i anonimno. Ovim istraživanjem ispituju se neki aspekti rizičnog ponašanja na internetu i važno nam je da odgovarate iskreno i ozbiljno. Ispunjavanje upitnika traje oko 15-20 minuta. Kad kliknete “Podnesi” na kraju upitnika, molimo vas da kliknete na link koji će se pojaviti na vašim ekranima, putem tog linka ćete upisati svoju e-mail adresu koja neće i ne može biti povezana sa vašim rezultatima na riješenom upitniku. Važno nam je da ostavite ispravnu e-mail adresu kako bismo vam kroz godinu ili dvije mogli ponovno postaviti slična pitanja i zatim ih uspoređivati. Vaša pomoć nam je zaista dragocjena, hvala vam unaprijed. Klikom na sljedeći link pristupate online anketihttps://forms.gle/3WQpb1LkjxDtQisB8