Redoviti studenti sveučilišnog integriranog preddiplomsog i diplomskog studija Pravo, u sklopu kolegija Ekonomska politika na drugoj studijskoj godini, pod vodstvom izvanredne profesorice prof. dr. sc. Katarine Marošević, posjetili su Hrvatsku Narodnu Banku, 24. travnja 2023. godine te sudjelovali na dva predavanja: “Provođenje monetarne politike” te “Croatia – a new member of the euro area”.