Studenti druge godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na kolegiju Obiteljsko pravo, analizirali su sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava iz područja obiteljskog prava te na taj način proširili svoja znanja o obiteljskopravnim institutima.

Naime, studenti su bili podijeljeni u nekoliko grupa, pri čemu je svaka grupa detaljno analizirala neku od presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske, a koja se odnosila na obiteljsko pravo. Pri tome su analizirali činjenično stanje, odredbe nacionalnog prava te konačno, stajalište Europskog suda za ljudska prava i činjenice na kojima se temeljila povreda temeljnih ljudskih prava i sloboda, nakon čega je uslijedila rasprava. Radilo se o presudama u predmetima A.K. i L. protiv Hrvatske (2013), X. protiv Hrvatske (2008), Gluhaković protiv Hrvatske (2011), M. i M. protiv Hrvatske (2015) te drugim predmetima koji se odnose na lišenje poslovne sposobnosti i prava na roditeljsku skrb.

Studenti su iz potpune drugačije perspektive mogli saznati probleme vezane uz obiteljsko pravo te uočiti važnost socijalnog rada u području obiteljskog prava te uvidjeti sveobuhvatnost kojom je potrebno pristupiti predmetima iz područja obiteljskog prava. Osim što su proširili znanja o obiteljskopravnim institutima, studenti su spoznali važnost Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prije svega prava na poštivanje obiteljskog života (č. 8.), kao i Europskog suda za ljudska prava – zaštitnika temeljnih ljudskih prava i sloboda na području Europe.