U sklopu kolegija Ekonomska politika, redoviti studenti sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Pravo, imali su priliku od 24. travnja 2023. do 27. travnja sudjelovati na dva predavanja na engleskom jeziku koje je održao prof. dr. habil Dirk Wentzel sa Sveučilišta u Pforzheimu iz Njemačke na poziv izvanredne profesorice prof. dr. sc. Katarine Marošević. Održana su predavanja pod nazivom “Doing Business in Germany and Europe” te “European Integration: Croatian Eurozone Accesion”.