U sklopu Festivala znanosti, čija je ovogodišnja središnja tema „Priroda i društvo“, izv. prof. dr. sc. Katarina Marošević, izv. prof. dr. sc. Nataša Lucić te asistent Matko Guštin, sudjelovali su u izradi plakata na temu „Zaštita prava djece na zdrav okoliš i održivi ekonomski razvoj.“

Asistent Matko Guštin održao je 26. travnja 2023. studentima druge godine Sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Pravo (na kolegiju Ekonomska politika) predavanje na navedenu temu ukazujući na interdisciplinarni pristup prava djeteta na zdrav okoliš iz perspektive obiteljskog prava te ekonomske politike.