Na kolegiju Obiteljsko pravo i obiteljsko procesno pravo – vježbe, održana su gostujuća predavanja stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Donji Miholjac. Studenti su tako imali priliku dopuniti svoja teorijska znanja s primjerima iz prakse te dobiti potpuniji dojam o međusobnoj važnosti prava i socijalnog rada.

Dana 7. studenoga 2022. predavanje na temu “Obvezno savjetovanje” održale su ravnateljica Centra za socijalnu skrb Saša Ivanišić, dip. soc. radnica te Jadranka Orešković, dipl. iur. koje su ovu temu studentima predstavila kroz konkretne primjere te istaknule najčešće probleme u praksi. S obzirom da se radi o izvansudskom postupku koji prethodi razvodu braka s maloljetnom djecom, poseban naglasak bio je na pravima djece te zaštiti njihove dobrobiti u razvodu braka.

Dana 21. studenoga 2022. predavanje na temu “Lišenje poslovne sposobnosti” održali su Robert Kresić, mag. act. soc. te Jadranka Orešković, dipl. iur. Tom prilikom pojasnili su studentima odnos suda i centra za socijalnu skrb kod lišenja poslovne sposobnosti, osobito važnost metoda socijalnog rada usmjerenih na zaštitu ljudskih prava i dostojanstva svakog čovjeka. Istaknuto je kako je lišenje poslovne sposobnosti krajnja mjera kojoj se pristupa kako bi se zaštitila prava i interesi osobe s teškoćama pa je u tom smislu pojašnjena i posebna uloga odjela za skrbništvo koji djeluju pri centrima za socijalnu skrb.