Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke

U okviru Erasmus+ programa razmjene nastavnog osoblja, doc. dr. sc. Jasmina Nikšić s Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru održala je predavanja studentima na kolegiju Obiteljsko pravo (17. – 19. listopada 2022.). Teme predavanja bile su: 

  • Bračni ugovor-institut porodičnog prava
  • Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici.

Doc. dr. sc. Jasminu Nikšić ugostili su izv. prof. dr. sc. Nataša Lucić, predstojnica Katedre obiteljskog prava te asistent Matko Guštin.