U sklopu Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog obrazovanja „Dijete u pravosuđu“, kolegija „Komunikacija i intervjuiranje djece“ održana je praktična edukacija polaznika. Edukaciju je održala Višnja Matić, univ. spec. act. soc., voditeljica obiteljske skrbi u SOS Dječjem selu Ladimirevci.

Edukacijom u sklopu ovog kolegija, polaznici su imali priliku usvojiti praktične smjernice za komunikaciju s djecom, prije svega načine verbalnog i neverbalnog komuniciranja te specifičnosti intervjuiranja djece koja se mogu pojaviti u različitim (procesnim) ulogama.

Ove akademske godine upisana je četvrta generacija polaznika Interdisciplinarnog programa cjeloživotnog obrazovanja „Dijete u pravosuđu“. Završetkom edukacije stječe se 10 ECTS bodova te sveučilišni certifikat o stručnoj osposobljenosti u području zaštite procesnih prava djeteta i komunikacije s djetetom.