Uvodno predavanje iz predmeta Monetarno pravo održat će se u četvrtak, 19. 10. 2023. u 10 sati na Radićevoj 17.