REZULTATI DRUGOG PISANOG KOLOKVIJA IZ KOLEGIJA NOMOTEHNIKA ZA REDOVITE STUDENTE ODRŽANOG 7. LIPNJA:

Pozitivnu ocjenu ostvarili su svi pristupnici.

Studenti koji su položili oba kolokvija trebaju prijaviti ispit na prvom ljetnom ispitnom roku u lipnju.

Katedra