Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek su otvorile poziv za studente i studentice prava s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za program pripravništva u organizacijama civilnog društva. 

Više informacija o programu pripravništva možete pronaći na pozivu u privitku ovog email-a ili na našoj web stranici. Studenti/ce se mogu prijaviti do 16. siječnja 2023. putem sljedeće prijavnice.