Kolokvij iz izbornog predmeta Pravna i politička misao srednjeg vijeka i renesanse za redovne i izvanredne studente Stučnog upravnog studija održat će se u srijedu, 10. svibnja u terminu predavanja.