Dana 11. studenoga 2022. na Pravnom fakultetu Osijek održana je promocija Komentara Obiteljskog zakona (Knjiga I. i II.) autorica prof. dr. sc. Branke Rešetar te izv. prof. dr. sc. Slađane Aras Kramar. Uz autorice Komentara, na promociji su govorili i recenzenti: prof. dr. sc. Alan Uzelac, izv. prof. dr. sc. Nataša Lucić te dr. sc. Krunislav Olujić, odvjetnik.

Radi se o prvom Komentaru aktualnog Obiteljskog zakona iz 2015. godine kojim je reformirano hrvatsko obiteljsko pravo. Komentar se sastoji od dvije knjige, pa tako u prvoj Knjizi, prof. dr. sc. Rešetar piše o temeljnim načelima, braku, pravnim odnosima roditelja i djece, mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djece, posvojenju, skrbništvu, uzdržavanju, obveznom savjetovanju i obiteljskoj medijaciji. U drugoj knjizi, izv. prof. dr. sc. Aras Kramar piše o postupku pred sudom te prijelaznim i završnim odredbama.

Ovaj Komentar izuzetan je doprinos hrvatskoj znanosti, osobito području obiteljskog prava s obzirom da se njegovoj materiji, osobito materijalnim odredbama, pristupa iz aspekta prava, socijalnog rada te psihologije. Uz to, autorice analiziraju i recentnu sudsku praksu hrvatskih sudova, kao i Europskog suda za ljudska prava.

Komentar Obiteljskog zakona (Knjiga I. i II.) u izdanju Organizatora d.o.o., moguće je naručiti putem službene web stranice izdavača.

Promocija Komentara i medijski je popraćena te više o tome možete pročitati na sljedećim portalima:

Foto: Matko Guštin