REZULTATI PISANOG DIJELA ISPITA ODRŽANOG 15. RUJNA:

USTAVNO PRAVO

 1. Lara Eklić,
 2. Mia Janjić,
 3. Irena Poplašen,
 4. Ivona Čačić,
 5. Ana Čolo,
 6. Tanja Kalenik, i
 7. Janja Vincetić.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 18. rujna, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13)..

Uvid u pisani ispit moguće je ostvariti nakon održanih usmenih ispita.

OSNOVE USTAVNOG PRAVA

 1. Eleonora Balog.

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 18. rujna, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13).

Uvid u pisani ispit moguće je ostvariti nakon održanih usmenih ispita.

USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA

 1. Gabrijela Aleksić, i
 2. Gabriela Tunjić.

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 18. rujna, u 12:00 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).

LOKALNA SAMOUPRAVA

 1. Ivana Piližota, i
 2. Karlo Filipović.

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 18. rujna, u 12:00 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).

NOMOTEHNIKA

 1. Ivana Vrbančić.

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 18. rujna, u 10:00 sati, u kabinetu doc. Palića (Radićeva 13).

Uvid u pisani ispit moguće je ostvariti nakon održanih usmenih ispita.

UVOD U SUSTAV LJUDSKIH PRAVA

 1. Viktor Škoflek,
 2. Sara Vrselja, i
 3. Maja Đud.

Usmeni ispit će se održati u ponedjeljak, 18. rujna, u 12:00 sati, u kabinetu prof. Blagojević (Radićeva 17).

Katedra