Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

Poslijediplomski specijalistički studij Kazneno pravo

Natječaj za upis na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo

Republika Hrvatska Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku PRAVNI FAKULTET OSIJEK raspisuje N A T J E Č A J ZA UPIS 30 STUDENATA NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KAZNENO PRAVO I. Sveučilišni...