REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

PRAVNI FAKULTET OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 1. generacije polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij

Poslovno pravo i poslovne transakcije

 Pravnog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2021./2022.

I.

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije traje tri  (3) semestra i njegovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv Sveučilišni/a specijalist/ica poslovnog prava i poslovnih transakcija.

II.

Uvjeti upisa:

Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije namijenjen je pristupnicima:

  1. koji su prethodno završili sveučilišni diplomski (četverogodišnji) studij
  2. koji su prethodno završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni (petogodišnji) studij.

Polaznik Studija mora poznavati barem jedan svjetski jezik (poželjno engleski) do razine koja mu omogućuje korištenje stručnom literaturom i osnove stručne komunikacije.

III.

Za prijavu pristupnici obvezno prilažu:

  1. Popunjeni obrazac za prijavu uz priloge PRIJAVNI OBRAZAC – word dokument, popunjavaju se siva polja, prilikom upisa uključite MACRO) 
  2. Životopis

Prijave za upis na Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije podnose se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Stjepana Radića 13

31000 OSIJEK

Uz naznaku: Upis na Poslijediplomski specijalistički studij Poslovno pravo i poslovne transakcije 

Strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima kao i državljani RH.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana.

Predviđen maksimalan broj polaznika Studija po generaciji je 35.

U slučaju većeg broja prijava Pravni fakultet Osijek zadržava pravo provesti selekcijski postupak.  

IV.

Troškovi Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovno pravo i poslovne transakcije

Ukupna školarina Poslijediplomskog specijalističkog studija Poslovno pravo i poslovne transakcije iznosi 30.000,00 kuna koja se može platiti u cijelosti ili na tri rate kako slijedi:

Prva rata u iznosu od 10.000,00 kn plaća se prilikom upisa na Studij

Druga rata u iznosu od 10.000,00 kn plaća se prilikom upisa II. semestra

Treća rata u iznosu od 10.000,00 kn plaća se prilikom upisa III. semestra

Školarina se uplaćuje na žiro – račun Pravnog fakulteta Osijek, IBAN: HR8023400091100163962.

Visina troškova upisa iznosi 450 kuna.

V.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave na natječaj produžene su do 15. studenog 2021. godine