Katedra trgovačkog prava Pravnog fakulteta u Osijeku objavljuje natječaj za prijavu studenata za sudjelovanje u radu Pravno-ekonomske klinike u akademskoj 2018./19. godini.

Zainteresirani se studenti mogu prijaviti na  poveznici:
Prijava za rad u Pravno-ekonomskoj klinici (2018/19) – PRAVOS

Napomena: Na natječaj se mogu prijaviti svi studenti Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija prava minimalno treće ili viših godina studija.

Natječaj je otvoren do 15. listopada 2018. godine u 23:59 sati.

Više informacija o Pravno-ekonomskoj klinici na FB stranici.