Poštovani kliničari, 

pozivamo vas na službeno otvorenje Pravno ekonomske klinike 2017/18. Skupština Klinike će se održati u utorak, 24.10.2017.godine u vijećnici Pravnog fakulteta u Osijeku, Stjepana Radića 13, u 14:00 sati. Na sastanku će se predstaviti način na koji funkcionira Klinika, njezin dosadašnji rad te sve novosti u budućem radu. 

Dnevni red Klinike je sljedeći:

  1. Uvodna riječ dobrodošlice voditelja Klinike
  2. Upoznavanje s radom Klinike
  3. Novosti u radu Klinike
  4. Razno