dr. sc. Dinke Caha, pristupnice Natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, na Pravnom fakultetu Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, s temom pod nazivom:

„Strategije za implementaciju preventivnih programa”

Nastupno predavanje može se pratiti i online putem aplikacije Zoom (Meeting ID: 810 22671871)