Osijek, 14. prosinca 2022.

Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, članka 5. i članka 10. stavka 5. Pravilnika o nagrađivanju administrativnog i tehničkog osoblja Pravnog fakulteta Osijek, na temelju izvješća Povjerenstva za dodjelu nagrada administrativnom i tehničkom osoblju od 12. prosinca 2022. godine, u skladu s člankom 7. Pravilnika o raspoređivanju namjenskih vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu – pročišćeni tekst, dekan izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević donosi sljedeću

O D L U K U

o dodjeli nagrada administrativnom i tehničkom osoblju

Pravnog fakulteta Osijek za rezultate rada u akademskoj 2021./2022. godini

Nagrada za rezultate rada administrativnog i tehničkog osoblja Pravnog fakulteta Osijek ostvarene u akademskoj 2021./2022. godini, dodjeljuju se sljedećim zaposlenicima Pravnog fakulteta Osijek:

            1.    Ana Radeka, voditeljica Ureda za stručne studije

            2.    Zvonko Drenjančević, domar

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Pravnog fakulteta Osijek.