Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek-pročišćeni tekst, članka 9., 10. i 13. Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu-pročišćeni tekst, članka 16. Pravilnika o raspoređivanju namjenskih i vlastitih prihoda ostvarenih na tržištu-pročišćeni tekst, sukladno javno objavljenom Pozivu za dodjelu nagrada za izvrsnost nastavnicima te Izvješćima Povjerenstva za dodjelu nagrada nastavnicima za izvrsnost u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu od 6. prosinca 2022. godine, dekan Pravnog fakulteta izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević dana 8. prosinca donosi sljedeću

ODLUKU

U skladu s provedenim postupkom i na temelju podnesenog Izvješća Povjerenstva za dodjelu nagrada nastavnicima za izvrsnost u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu Pravnog fakulteta Osijek, s prijedlogom o dodjeli nagrada za izvrsnost u kategorijama nagrađivanja utvrđenim Pravilnikom o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika u nastavi i znanstveno-istraživačkom radu Pravnog fakulteta Osijek, dodjeljuje se nagrade

a) u kategoriji „izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima“ dodjeljuje se Nagrada za izvrsnost u nastavi i odnosu prema studentima u akademskoj 2021./2022. godini

  • prof. dr. sc. MIRELI ŽUPAN, redovitoj profesorici Pravnog fakulteta Osijek

b) u kategoriji „izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu“ dodjeljuje se Nagrada za izvrsnost u znanstveno-istraživačkom radu za akademsku 2021./2022. godinu

  • izv. prof. dr. sc. BARBARI HERCEG PAKŠIĆ, izvanrednoj profesorici Pravnog fakulteta Osijek

c) u kategoriji „izvrsnost u prijavi i realizaciji međunarodnih, Eu projekata i nacionalnih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)“ dodjeljuje se Nagrada za izvrsnost u prijavi i realizaciji međunarodnih, Eu projekata i nacionalnih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) u akademskoj 2021./2022. godini

  • prof. dr. sc. MIRELI ŽUPAN, redovitoj profesorici Pravnog fakulteta Osijek

Dekan fakulteta uručuje (objavljuje) svim nagrađenim nastavnicima priznanja na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća povodom Dana Fakulteta.

Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Pravnog fakulteta Osijek.