Na temelju članka 21. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), sukladno članku 98., 99., 100. i 101. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i članku 31., 37., 38. 39. i 40. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravnog fakulteta Osijek – pročišćeni tekst, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultetsko vijeće) na svojoj 554. sjednici (10. sjednici u akademskoj 2023./2024. godini) održanoj dana 26. ožujka 2024. godine, pod točkom 2. a) dnevnog reda donijelo je sljedeću

ODLUKU
o pokretanju postupka izbora dekana i provedbi postupka prikupljanja
prijedloga kandidata za izbor dekana Pravnog fakulteta Osijek za mandatno razdoblje 2024.- 2027.