Pravni fakultet Osijek, studij socijalnog rada organizira ljetnu školu u trajanju od 65 sati koja će se provesti u dva dijela. Teorijski dio se održava u Osijeku od 2. do 6. rujna 2024. godine, a praktični dio u lokalnoj zajednici u kojoj polaznici ljetne škole inače studiraju.

Tijekom boravka u Osijeku polaznici će učiti o čimbenicima koji omogućavaju izlazak iz kruga siromaštva, o politikama i mehanizmima EU koji su usmjereni na djecu u riziku od siromaštva, o intervencijama utemeljenim na dokazima za rad sa djecom u riziku od siromaštva te će razviti intervenciju u zajednici kojom adresiraju temu dječjeg siromaštva.

Rad na planiranju i provedbi intervencije odvijati će se u manjim grupama po četiri polaznika. Uz podršku lokalne udruge, grupa od četiri polaznika će planiranu intervenciju realizirati u mjestu svoga studiranja do kraja 25. listopada 2024. godine.

Polaznici ljetne škole za sudjelovanje ne plaćaju kotizaciju, imaju osiguranu prehranu te po završetku ljetne škole dobivaju potvrdu o sudjelovanju s opisanim ishodima učenja. Sudionici koji ne studiraju u Osijeku imati će osiguran smještaj i prehranu te sufinanciran prijevoz.

Broj sudionika je ograničen na 20. Prijave za sudjelovanje su otvorene su OTVORENE, a prijaviti se možete na linku (ovdje) ili putem QR koda:

Prijave su otvorene do 24. svibnja 2024. godine, a prijavljeni kandidati će biti obaviješteni o prihvaćenoj prijavi do kraja svibnja 2024. godine.