Dana 11. i 12. srpnja 2024. godine održat će se svečane promocije na Pravnom fakultetu Osijek, Stjepana Radića 13, dvorana 1/13.

Raspored promocija na Pravnom fakultetu Osijek:

11. srpnja 2024. – četvrtak

u 09,00 satiprvostupnici javne uprave

u 10,30 satimagistri javne uprave

u 12,00 satisveučilišni magistri prava

u 13,30 satisveučilišni magistri prava i specijalisti ljudskih prava

12. srpnja 2024. – petak

u 09,00 satisveučilišni prvostupnici socijalnog rada

u 10,30 satisveučilišni prvostupnici socijalnog rada

u 12,00 satisveučilišni magistri socijalnog rada

Poziv za svečanu promociju kao i raspored po grupama diplomantima će pravovremeno biti poslan poštom.