MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

Glas Slavonije

U uvjetima pandemije koronavirusa u Hrvatskoj je zabilježen porast obiteljskog nasilja, konstatirano je u petak na panel-raspravi “Ljudska prava u Republici Hrvatskoj – pogled kroz perspektivu pravobraniteljskih ureda” održanoj na osječkom Pravnom fakultetu u povodu Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca. Organizator je bila pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji s pučkom pravobraniteljicom, pravobraniteljicom za djecu, pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i Pravnim fakultetom Osijek. Predstavnici pravobraniteljskih ureda studentima su kroz svoja izlaganja pružili dodatna znanja i informacije o kodifikaciji međunarodnopravne zaštite prava čovjeka i njihovoj implementaciji u pravni poredak RH, kao i o ulozi i nadležnostima pravobraniteljskih ureda prema područjima rada, apostrofirajući važnost obrazovanja o ljudskih pravima kao važnom dijelu pravne kulture i pravne pismenosti.

Savjetnica pravobraniteljice za djecu iz Područnog ureda Osijek Sanja Vladović iznijela je podatak izvršnih tijela koji pokazuje porast obiteljskog nasilja u uvjetima pandemije koronavirusa. “Kod obitelji koje imaju narušenu komunikaciju, u uvjetima pandemije, potencirali su se neki oblici nasilja. Obiteljsko nasilje u velikom je rastu, što pokazuju i podaci iz drugih zemalja svijeta. Vršnjačkog nasilja nije bilo više, što je i razumljivo jer su djeca velik dio nastave provodila online”, kazala je Vladović dodavši kako je iznimno važno uočiti situacije gdje državni sustavi možda ne djeluju najbolje, a posebno je važna reakcija u slučaju kršenja dječjih prava.

Na temelju uočenih ili dobivenih pritužbi uredi postupaju sukladno svojim ovlastima. “Tražimo očitovanje, upućujemo nadzornim tijelima da uđu u instituciju i obave nadzor. Nakon toga upućujemo upozorenje i preporuke koje su naši alati za djelovanje jer mi nismo izvršno tijelo, već tijelo praćenja i monitoringa”, tvrdi Vladović.

Najčešće se pritužbe odnose na kršenje osobnih prava djece i veliki segment pritužbi odnosi se na teškoće u komunikaciji između roditelja koji su u razvodu, odnosno čija se zajednica prekinula, ističe Vladović dodajući da su to problemi oko skrbi i nadzora, teškoće oko odvijanja kontakata, a veliki broj pritužbi odnosi se na nasilje, i to na vršnjačko nasilje u školama, ali i na nasilje u obitelji, sportskim klubovima…

Savjetnik pučke pravobraniteljice Robert Adrić osvrnuo se na izazove koje je u živote svih građana donijela pandemija i potresi. “Društva koja štite i promiču ljudska prava svih, ne zaboravljajući najranjivije, otpornija su i pripremljenija za prevladavanje neočekivanih kriza, poput ove pandemije”, rekao je Adrić istaknuvši da je pandemija dodatno naglasila postojeće nejednakosti odnosno ranjiviji su postali još ranjiviji, siromašni još siromašniji, isključeni još isključeniji.

Tomislav Prusina

PREPOZNAVANJE

Savjetnik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom iz Područnog ureda Osijek Mario Burek studente osječkog Pravnog fakulteta upoznao je s normativnim okvirima kojima se štite ljudska prava u Hrvatskoj dodajući kako im kroz prikaz rada ureda nastoje približiti pravne mogućnosti djelovanja u zaštiti ljudskih prava. “Želimo ih osvjestiti da kao budući pravnici prepoznaju kada se krše ljudska prava u našem slučaju osoba s invaliditetom, ali i svih drugih, posebno ranjivih, skupina društva”, kaže. Važnim ističe da studenti kao budući stručnjaci trebaju prepoznavati slučajeve diskriminacije te da znaju što poduzeti u tim slučajevima, kome se obratiti ili pak što sami mogu napraviti da bi zaštitili ljudska prava svih naših građana.

Mario Burek, savjetnik pravobraniteljice