Knjižnica

Pristup izvan ustanove

Pristup časopisima i bazama izvan ustanove putem elektroničkog identiteta AAI@Edu.hr

Probni pristup:

Naš Fakultet dobio je besplatni probni pristup na SK Complete Books and Reference Collection 2023 od 20. ožujka 2023.

Probni pristup traje do 21.04.2023.

Pristup: Pretplata Fakulteta

Vrsta baze: Baza cjelovitih tekstova

Komentari:

A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Serija Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta pruža članak po članak analizu svih bitnih, organizacijskih i proceduralnih odredbi Konvencije o pravima djeteta i njegova dva neobavezna protokola. Svaki svezak iz serije obuhvaća članak CRC-a. Za svaki se članak vrši usporedba sa srodnim odredbama o ljudskim pravima, nakon čega slijedi detaljno istraživanje prirode i opsega državnih obveza koje proizlaze iz tog članka. Autor svezaka su stručnjaci za temu koja se pregledava.

Enciklopedije:

Enzyklopädie Europarecht
Povijesno-pravno kategorizirana jedinstvenim profilom, “Europa” se često poistovjećuje s Europskom unijom. Međutim, ova – nedvojbeno najvažnija – organizacija samo je jedna od mnogih koje Europljani koriste za postizanje zajedničkih ciljeva.
ESM, EEA, Vijeće Europe, unutar svog okvira ECHR s neovisnim tijelima, EFTA, CEFTA, Beneluks, Nordijsko vijeće, Vijeće Baltičkog mora, Baltička suradnja, Eurocontrol, Energetska zajednica, EAG, EPO, OECD, OESS, NATO i CIS stoje uz bok. Sektorski sporazumi (EU-Švicarska, SSP, Istočno partnerstvo, Sporazum o pridruživanju EU-Turska, Unija za Mediteran) upotpunjuju sliku. Organizacijska raznolikost odgovara rascjepkanosti pravnih izvora europskog prava, kojoj se do sada nije suprotstavio konceptualno vođen i pravno pozitivno pouzdan cjelokupni prikaz. “Enciklopedija europskog prava” postavlja koordinirano prodiranje u pojedina područja.

The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL) je sveobuhvatan online resurs koji sadrži recenzirane članke o svakom aspektu javnog međunarodnog prava. Pisano i uređeno od strane neusporedivog tima od preko 800 znanstvenika i praktičara, objavljeno u partnerstvu s Fondacijom Max Planck za međunarodni mir i vladavinu zakona i ažurirano tijekom cijele godine, ovo je glavno referentno djelo, koje sadrži preko 1700 članaka,i bitno je za svakoga tko istražuje ili poučava međunarodno pravo.

Elgar Encyclopedia of Environmental Law značajno je referentno djelo koje pruža sveobuhvatnu pokrivenost ovog dinamičnog područja. Enciklopedija je organizirana u 12 svezaka o vrhunskim temama – kao što su voda, energija i klimatske promjene – koje odražavaju neka od najhitnijih problema s kojima se danas suočavamo. Svaki svezak ispituje ključne elemente prava, bitne koncepte i najnovija istraživanja kroz sažete, strukturirane zapise koje su napisali međunarodni stručnjaci. Svaki unos uključuje opsežnu bibliografiju kao polazište za daljnje istraživanje

Elgar Encyclopedia of Human Rights najopsežnije je referentno djelo u području međunarodne zaštite ljudskih prava. Enciklopedija se bavi čitavim rasponom tema povezanih s proučavanjem i prakticiranjem ljudskih prava u suvremenom svijetu. Teme se kreću od materijalnih ljudskih prava do relevantnih institucija, pravnih dokumenata, konceptualnih i proceduralnih pitanja međunarodnog prava. Enciklopedija je posebno usmjerena na međunarodno pravo o ljudskim pravima, ali je istodobno obogaćena pristupima iz širih društvenih i znanosti što je čini uistinu jedinstvenim i multidisciplinarnim resursom. Novi će se unosi dodavati svaki mjesec, a preuzimanja u PDF-u bit će dostupna nakon dovršetka Enciklopedije u ljeto 2022. godine.

Encyclopedia of Private International Law – Uloga i karakter privatnog međunarodnog prava strahovito se promijenio tijekom proteklih desetljeća. Uz stalni porast globalne i regionalne međusobne povezanosti, praktično je značenje discipline naraslo. Jednako tako, porastao je i broj zakonodavnih aktivnosti na nacionalnoj, međunarodnoj i, najvažnije, europskoj razini. S vrsnim uredničkim timom, 500 jedinica sadržaja i autorstva od gotovo 200 najistaknutijih znanstvenika na svijetu, Enciklopedija međunarodnoga međunarodnog prava je konačan referentni rad u području. 57 različitih zemalja predstavljaju autori koji su rasvijetlili trenutno stanje privatnog međunarodnog prava diljem svijeta, pružajući jedinstven uvid u disciplinu i na koji način utječe globalizacija i povećana regionalna integracija.

Encyclopedia of International Economic Law
Enciklopedija je definitivno referentno djelo o međunarodnom ekonomskom pravu. Ovaj sveobuhvatni resurs pomaže u redefiniranju polja predstavljanjem međunarodnog ekonomskog prava u najširem kontekstu u stvarnom svijetu.

Portali:

IUS-INFO je pravni portal s pregledno razvrstanim i jednostavnim za pretraživanje pravnim informacijama koji sadrži sve važeće propise, pročišćene tekstove Zakona, sudske odluke i sl.

Baze:

HeinOnline je baza podataka (istraživačka platforma) koja raspolaže s više od 100 milijuna stranica dokumenata vezanih uz pravo (povijest prava) i omogućava uvid u više od 2000 časopisa s područja prava i srodnih znanosti.

DigiZeitschriften sadrži 200 naslova opće poznatih njemačkih znanstvenih časopisa, koji pokrivaju 19 tematskih područja, između ostalih iz prava, povijesti, ekonomije, sociologije, germanistike i ostalih s preko 500.000 članaka.

JSTOR je multidisciplinarna baza podataka s više od 1 800 akademskih časopisa, 20 000 knjiga i preko 2 miliona članaka.

Strani časopisi:

Yearbook of Private International Law – Od 2005. Godišnjak međunarodnog privatnog prava izdaje bys.elp u suradnji sa Švicarskim institutom za usporedno pravo. Ova godišnja publikacija na engleskom jeziku pruža analizu i informacije o razvoju međunarodnog privatnog prava u cijelom svijetu. Urednici naručuju članke od trajne važnosti o najznačajnijim trendovima u tom području. Godišnjak također posvećuje pozornost važnom radu i istraživanju provedenom u kontekstu Haške konferencije, Haaške akademije, UNCITRAL-a i UNIDROIT-a.

Vol 24 – 2022/2023
Vol 23 – 2021/2022
Vol 22 – 2020/2021
Vol 21 – 2019/2020
Vol 20 – 2018/2019
Vol 18 – 2016/2017

The European Journal of International Law je čvrsto utvrđen kao jedan od vodećih svjetskih časopisa u svom području.

The Journal of International Criminal Justice ima za cilj promicati duboki kolektivni odraz o novim problemima s kojima se suočava međunarodno pravo.

New Journal of European Criminal Law vodeći je međunarodni časopis o europskom kaznenom pravu. Cilj mu je analizirati, raspravljati, definirati, razvijati i unaprijediti kazneno pravo u Europi.

Springer Journals je baza dostupna putem platforme SpringerLink. Sadrži više od 2000 znanstvenih časopisa u svim znanstvenim područjima. Cijela akademska i znanstvena zajednica ima pristup časopisima u rasponu od 1997. godine do danas.

New Journal of European Criminal Law vodeći je međunarodni časopis o europskom kaznenom pravu. Cilj mu je analizirati, raspravljati, definirati, razvijati i unaprijediti kazneno pravo u Europi.

The Zeitschrift für Rechtsgeschichte (ZRG, poznat i kao Savigny Journal) predstavlja sastavni dio europskog pravnog povijesnog istraživanja, dajući značajan doprinos današnjem stanju discipline.

Romanističko područje istraživanja tradicionalno predstavlja ključni dio pravne povijesti. Prilozi se bave različitim jurisdikcijama drevnog Mediterana – posebno sumerskim, grčkim i rimskim jurisdikcijama – njihovim povijesnim utjecajem na Europu i Malu Aziju kao i recepcijom i raspravom o modernim pravnim sustavima diljem svijeta.

ZStW je od svog osnutka 1881. godine, vodeći forum za rasprave o temeljnim pitanjima kaznenog prava i kriminalistike. On na tu granu znanosti i prakse znatno utječe ne samo u Njemačkoj, nego i izvan granica ojačava ugled njemačke kaznene znanosti.