dav

Providentia Studiorum Iuris Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj.

  1. doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, koordinator
  2. doc. dr. sc. Emina Jerković, članca
  3. doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg, članica
  4. doc. dr. sc. Katarina Marošević, članica
  5. izv. prof. dr. sc. Tunjica Petrašević, član