Članovi projektnog tima Pravnog fakulteta Osijek sudjelovali su u okviru projekta “Providentia Studiorum Iuris Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj” na radionici unapređenja nastavničkih kompetencija pod nazivom “Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava“, a koja je održana 26. i 27. veljače 2020. na Pravnom fakultetu u Rijeci. Dvodnevnu je radionicu održala prof. dr. sc. Vesna Kovač s Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Polaznicima radionice dan je uvid u pristup planiranju nastave i programa temeljen na ishodima učenja. Članovi su aktivno sudjelovali kroz analizu postojećih izvedbenih planova odabranih predmeta na kojima izvode nastavu putem šest kategorija dimenzija kognitivnih procesa, četiri dimenzije znanja uz podkategorije te taksonomije ishoda učenja. Nadalje, aktivno sudjelovanje naših članova iskazano je i kroz vježbu osmišljavanja didaktičkog scenarija za primjenu diskusije sa studentima kao jedne od metode poučavanja (nastavne metode) značajne na studijima prava.

Naglašena je važnost poticanja aktivnog učenja studenata, usmjeravanja procesa učenja, suradnju između nastavnika te interakcija s praktičarima. Ukazalo se na područja znanja kao različite vrste očekivanih znanja i vještina koje će studenti postići tijekom školovanja kroz 4 faze (činjenično, konceptualno, proceduralno i metakognitivno znanje), šest razina obrazovnih postignuća, važnost pravilnog formuliranja ishoda učenja i konstruktivno povezivanje ishoda učenja i ostalih elemenata nastavnog programa. Osobiti se naglasak stavio na metode vrednovanja i konstruktivno poravnanje.