Članovi projektnog tima sa sva četiri pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj okupilo se na Pravnom fakultetu u Rijeci 5. lipnja 2019., na prvom radnom sastanku s ciljem detaljnog planiranja predstojećih projektnih aktivnosti te utvrđivanja prioriteta u redoslijedu njihovih obavljanja. Isti dan je održana konferencija povodom službenog otvaranja projekta, predstavljanje projekta i projektnih partnera.