Članovi projektnog tima Pravnog fakulteta Osijek sudjelovat će na radionici unapređenja nastavničkih kompetencija 26. do 27. veljače 2020. koja će se održati na Pravnom fakultetu u Rijeci.

Radionica će se održati na temu “Nastava usmjerena na studente: planiranje, poučavanje i vrednovanje na studijima prava”, a prisustvovat će joj članovi projektnih timova sa sva četiri pravna fakulteta u Hrvatskoj.

Naglasak će biti usmjeren na planiranje nastave prema ishodima učenja te proces odabira metoda poučavanja konstruktivno povezanih s ishodima učenja, a polaznici će dobiti i upute za izradu didaktičko-metodičkog scenarija za primjenu tih metoda poučavanja na njihovim kolegijima. Analizirat će se izvedbeni planovi odabranih premdeta/studija.