Službenik za zaštitu osobnih podataka


Sukladno članku 18.a stavak 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Narodne novine" 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.) objavljuju se službeni kontakti službenika za zaštitu osobnih podataka Pravnog fakulteta Osijek:

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravni fakultet Osijek

Marijana Ljubić, službenik za zaštitu osobnih podataka
T +3831 224 500; 224 590
F +3831 224 540
Email: mljubic@pravos.hr