Strateški plan znanstvenih istraživanja


STRATESKI_PLAN_ZID_PRAVOS_2015-2020.pdf

 

Strateški program predstavlja stratešku razradu razvoja znanstveno-istraživačke djelatnosti Pravnog fakulteta Osijek u skladu s usvojenom strategijom razvoja Fakulteta u razdoblju od 2015. do 2020. godine, s ciljem utvrđivanja prioriteta i akcija čije će provođenje tijekom idućih pet godina osigurati još uspješnije uključivanje Fakulteta u europske i međunarodne projekte.

Definiranje znanstveno-istraživačkih tema i procjena istraživačkog potencijala Fakulteta predstavljaju dio mjera za unaprjeđenje znanstveno-istraživačkog rada Fakulteta, međunarodne suradnje, ali i suradnje s gospodarstvom, javnom upravom, jedinicama lokalne i regionalne uprave, razvojnim agencijama, sudovima itd., a koje se prema Strategiji Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trebaju planski ostvarivati u razdoblju od 2015. do 2020. godine.