Studentska referada


Lokacija:
I. kat Radićeva 13, Osijek

 

Uloga Studentske referade:

  • pruža sve informacije o prijavi i upisu na Fakultet,
  • prima prijave za upis na Fakultet,
  • provodi upis na Fakultet,
  • izdaje sve pismene potvrde o studentovom statusu, prijepise ocjena i sl.,
  • prima zahtjeve studenata za premještaj na drugi smjer ili status,
  • daje sve ostale informacije o studiranju na Fakultetu

Pitanja za studentsku referadu

Sva pitanja za studentsku referadu, kao što su:

  • traženje prijepisa ocjena
  • izdavanje uvjerenja o statusu studenta
  • druga pitanja vezana uz prava studiranja

uputite elektroničkim pismom na adresu: referada[@]pravos.hr


Radno vrijeme Studentske referade:

RADNIM DANOM OD 9 DO 12 H

Voditeljica Studentske referade 
SANJA ARBANAS
031/224 533

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
1. i 2. godina studija
SANJA ARBANAS
sarbanas@pravos.hr
031/224 533

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
3. i 4. godina studija
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave

MAJA BULJUBAŠIĆ
mbuljuba@pravos.hr
031/224 527

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
5. godina studija
MARIJA KORDI
mkordi@pravos.hr
031/224 529

 

Stručni upravni studij
ANA RADEKA
aradeka@pravos.hr
031/399 966
Lokacija: KAMPUS, Cara Hadrijana 8a, Osijek

 

Poslijediplomski studiji i cjeloživotno obrazovanje
ZLATKO ŠNUR
zsnur@pravos.hr
031/224 527

 

Lokacija: KAMPUS
Cara Hadrijana 8a, Osijek