Tajništvo


Tajništvo fakulteta

 

Tajništvo je ustrojbena jedinica za obavljanje pravnih, stručno-administrativnih te financijsko-računovodstvenih poslova, poslova unaprjeđivanja i osiguravanja kvalitete, poslova vezanih uz studentska pitanja, tehničkih i pomoćnih poslova na Fakultetu, te drugih poslova vezanih za uspješan rad Fakulteta, utvrđenih Statutom i drugim općim aktima.

Tajništvo u svom sastavu ima sljedeće niže ustrojbene jedinice:

  • Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
  • Ured za računovodstveno-financijske poslove voditelj: Ivančica Tubić
  • Ured za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
  • Ured za informatiku i računalnu mrežu voditelj: Zdravko Rašić
  • Studentsku referadu voditelj: Sanja Arbanas, mag. iur. - e-mail: upis@pravos.hr
  • Ured dekana i prodekana voditelj: Manda Mađarić
  • Ured za tehničke i pomoćne poslove voditelj: Josip Svedružić

Tajnik Fakulteta: Marijana Ljubić, mag. iur.
e-mail: marijana.ljubic@pravos.hr