U sklopu Dana Europe i kolegija Ekonomska politika, na inicijativu izv. prof. dr. sc. Katarine Marošević, studenti druge godine Sveučilišnog Integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Prava, imali su priliku sudjelovati na predavanju izv. prof. dr. sc. Danielea Paragano, izvanrednog profesora Sveučilišta Niccolo Cusano Roma, iz Italije na temu “Skills and Places: Geographical Consideration about Skills Distribution in terms of Consideration and Mobilities”.