MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA O MEĐUNARODNOM, EU I KOMPARATIVNOM PRAVU

“Law in the Age of Modern Technologies”

10. veljače 2023.
Sveučilište u Milanu
, Italija

Sveučilište u Milanu, u ime DIGinLaw konzorcija kojeg čine partneri: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravni fakultet Osijek), Sveučilište u Aberdeenu i Sveučilište u Zagrebu – Sveučilišni računski centar (SRCE), organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju Law in the Age of Modern Technologies, koja će se održati 10. veljače 2023. u Milanu, Italija.

Konferencije će se održati u hibridnom formatu.

Sudjelovanje na Konferenciji je besplatno, ali je prijava obvezna putem registracijskog obrasca.

Program Konferencije dostupan je u nastavku, dok je više informacija dostupno na DIGinLaw stranici.

Program DIGinLaw konferencije.