Upisne kvote za kandidate Hrvate izvan RH za upis u I. godinu studijskog programa u status redovitog studenta:

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • kvota: 5 mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • kvota: 5 mjesta
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
 • kvota: 5 mjesta

Na kandidate Hrvate izvan RH za upis u I. godinu studija u status redovitog studenta primjenjuju se sve upute (uvjeti upisa, prijave i rokovi) za kandidate starije od 25 godina koje možete pronaći na POVEZNICI

Kandidati su obvezni uz prijavu uz dokumentaciju navedenu pod naslovom “PRIJAVA ZA RAZREDBENI POSTUPAK” dostaviti:

– Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu – verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni ured za Hrvate izvan RH  te izdaje potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu

– Uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije

OBAVIJESTI

Detaljne obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u Uredu za studente i studije na e-mail referada@pravos.hr