Akad. 2022./2023. god.

Obavještavaju se pristupnici koji žele studirati na Pravnom fakultetu Osijek da se za upis na slobodna mjesta mogu prijaviti Središnjem prijavnom uredu (Postani student) u jesenskom upisnom roku, budući da Fakultet nije popunio utvrđenu upisnu kvotu u ljetnom upisnom roku.

PREGLED SLOBODNIH MJESTA:

  1. SLOBODNA MJESTA PREKO NISpVU
STUDIJSKI PROGRAMSLOBODNA MJESTA preko NISpVU
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO
trajanje studija:  5 godina
akademski naziv: magistar / magistra prava
Redoviti studijIzvanredni studij
HRStrani
državljani
42
695
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD
trajanje studija: 3 godine
akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
056
STRUČNI UPRAVNI STUDIJ
trajanje studija: 3 godine
stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
56518
  1. SLOBODNA MJESTA ZA UPIS NA PRVU GODINU STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU ZA PRISTUPNIKE KOJI SU NAVRŠILI 25 GODINE ŽIVOTA – bez polaganja državne mature
STUDIJSKI PROGRAMSLOBODNA MJESTA –Izvanredni studij
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO trajanje studija:  5 godina
akademski naziv: magistar / magistra prava
  14
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD
trajanje studija: 3 godine
akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
  13
STRUČNI UPRAVNI STUDIJ
trajanje studija: 3 godine
stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
  4
  1. SLOBODNA MJESTA UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u PRVU godinu studija u status redovitog studenta – bez državne mature
STUDIJSKI PROGRAMSLOBODNA MJESTA – Redoviti studij
INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO trajanje studija:  5 godina
akademski naziv: magistar / magistra prava
  4
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD
trajanje studija: 3 godine
akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
  5
STRUČNI UPRAVNI STUDIJ
trajanje studija: 3 godine
stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
  5

UPISI STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA OSIJEK u akademskoj 2022./2023. godini putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) – jesenski upisni rok