Akademska 2022./2023. godina

Pristupnici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na visoka učilišta. Za upis na Pravni fakultet Osijek se natječu ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja – upisuju prvu godinu studija kao izvanredni studenti na temelju razredbenog postupka.

Tekst natječaja s upisnim kvotama i obavijestima možete preuzeti na poveznici: NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

PRAVNI FAKULTET OSIJEK u akademskoj 2022./2023. godini upisuje sljedeće studijske programe
(za pristupnike koji su navršili 25 godina života koji se upisuju kao izvanredni studenti):

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo
 • trajanje studija: 5 godina
 • akademski naziv: magistar / magistra prava
 • kvota: 15 mjesta
 • Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad
 • trajanje studija: 3 godine
 • akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik / prvostupnica socijalnog rada
 • kvota: 15 mjesta
 • Stručni upravni studij (trajanje 3 godine)
 • trajanje studija: 3 godine
 • stručni naziv: stručni/a prvostupnik / prvostupnica javne uprave
 • kvota: 10 mjesta

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
(za studente starije od 25 godina koji se upisuju kao izvanredni studenti) 

 1. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRAVO

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13/I. kat od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu:

Pravni fakultet Osijek
s naznakom: “Ured za studente i studije – prijava”.
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se zaprimaju:

 • od 5. do 9. rujna 2022. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE

 1. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SOCIJALNI RAD

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Ured za studente i studije, Stjepana Radića 13/I. kat od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu:

Pravni fakultet Osijek
s naznakom: “Ured za studente i studije – prijava”.
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se zaprimaju:

 • od 5. do 9. rujna 2022. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE

 1. STRUČNI UPRAVNI STUDIJ

Pristupnici stariji od 25 godina prijave za razredbeni postupak predaju osobno u Ured za studente i studije, Kampus, Cara Hadrijana 8a od 09,00 do 12,00 sati ili poštom na adresu:

Pravni fakultet Osijek
s naznakom: “Ured za studente i studije – prijava”.
Stjepana Radića 13
31000 Osijek

Prijave se zaprimaju:

 • od 5. do 9. rujna 2022. godine (u jesenskom upisnom roku)

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE


PRIJAVI ZA RAZREDBENI POSTUPAK za sve studije pristupnici su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. DOMOVNICA (izvornik ili ovjerena preslika) Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani
 2. RODNI LIST (izvornik, preslika ili elektronički zapis državnih matica izdan putem servisa e-Građani)
 3. SVJEDODŽBA O ZAVRŠNOM ISPITU SREDNJE ŠKOLE i SVJEDODŽBE SVIH RAZREDA SREDNJE ŠKOLE (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)

Završne svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel. +385 (1) 278 5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627 4666).

Najava termina UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA (koji se upisuju kao izvanredni studenti):

Rezultati RAZREDBENOG POSTUPKA (rang lista za upis) i raspored upisa bit će objavljeni na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Osijek:

 • 19. rujna 2022. godine (za jesenski upisni rok)

UPISI NA PRVU GODINU STUDIJA prema objavljenom rasporedu upisa provodit će se:

 • 20. rujna 2022. (u jesenskom upisnom roku)