Studenti 1. godine Stručnog diplomskog studija Javna uprava koji su stekli uvjet za upis u 2. godinu studija (uvjet: ostvarena 52 ECTS boda, 2 položena seminara, položeni razlikovni ispiti) na upis dolaze u dvoranu 2, Stjepana Radića 17 prema sljedećem rasporedu:

11. ožujka 2024. u 9,00 sati ( od slova A-M )

11. ožujka 2024. u 10,30 sati ( od slova N-Ž)

 Molimo Vas da prije dolaska na upis:

  • izaberete iz Studijskog programa jedan od ponuđenih modula
  • potrebno je dostaviti dokaz o podmirenoj školarini za 1. godinu studija
  • ukoliko niste podmirili školarinu za 1. godinu studija nećete se moći upisati u 2. godinu

Dokumentacija za upis:

Plaćanje školarine:

  • Školarinu je moguće platiti u četiri rate općom uplatnicom u banci, pošti, Fini ili Internet bankarstvom:

Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 1.459,95 EUR može se platiti jednokratno internet bankarstvom, općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) te putem POS uređaja prilikom upisa (karticama Maesto, MasterCard i Visa). Školarinu je moguće platiti obročno karticom i to PBZ premium Visa karticom, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa do 6 rata te Diners do 12 rata.  

Diners do 12 rata. Promjene vezane uz plaćanja Diners karticama: upute-za-diners.pdf

Odabirom kartičnog plaćanja putem POS uređaja na Fakultetu, student je suglasan da će Fakultet u slučaju eventualnog povrata uplaćenih sredstava, od uplaćenog iznosa namiriti trošak banke nastao prilikom uplate na POS uređaju.

  • upisi će se obavljati u zgradi Pravnog fakulteta (S. Radića 17) u dvorani broj 2
  • uplatu troška upisa i školarine ( ukoliko plaćate općom uplatnicom ili internet bankarstvom)  potrebno je izvršiti prije dolaska na upis
  • Trošak upisa plaća se općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) ili Internet bankarstvom u iznosu 34,00 EUR

Studenti koji nisu stekli uvjet za upis u 2. godinu studija imaju pravo polaganja ispita do 30. ožujka 2025 . godine.

Na upis je potrebno doći s indentifikacijskom karticom studenta!