Studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave  toč. 4.2. pristupit će upisima prema naknadno objavljenom rasporedu.

Student mora postići minimalno 52 ECTS boda te položiti sve seminare i razlikovne ispite ukoliko za iste ima obvezu polaganja.

Student mora podmiriti školarinu za prvu godinu studija u iznosu 1.459,95 EUR/11.000,00 kuna do dana upisa u drugu godinu studija.

Školarinu za upis u drugu godinu studija u iznosu od 1.459,95 EUR može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maesto, MasterCard i Visa) ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od 17,25 EUR/130,00 kuna.

Trošak upisa plaća se isključivo općom uplatnicom  ( plaćanje u banci, pošti, FINI ) ili Internet bankarstvom.

Ukoliko poslodavac preuzima obvezu plaćanja školarine potrebno je prije upisa javiti se u službu računovodstva na broj telefona: 031/224-531.

Za sve informacije oko stanja duga studenti se mogu javiti u Računovodstvo fakulteta Ljiljani Bakaj na gore navedeni broj telefona ili e-mail: ljbakaj@pravos.hr.