Studenti koji su ostvarili uvjet za upis u drugu godinu, studija prema Studijskom programu Stručnog diplomskog studija Javna uprava toč. 4.2. pristupit će upisima prema naknadno objavljenom rasporedu.

Student mora postići minimalno 52 ECTS boda te položiti sve seminare i razlikovne ispite ukoliko za iste ima obvezu polaganja.

Student mora podmiriti školarinu za prvu godinu studija u iznosu 1.459,95 EUR do dana upisa u drugu godinu studija.

Školarina za upis u drugu godinu studija u iznosu od 1.459,95 EUR može se platiti u  jednom obroku općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) ili POS uređaju prilikom upisa – kartica Maesto, MasterCard i Visa, Internet bankarstvo ili obročno plaćanje školarine do 6 rata: American Express, Maestro/Visa Inspire PBZ tekućeg računa. Diners do 12 rata.  

Sukladno Odluci o posebnim naknadama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera upis plaćaju svi studenti u iznosu od  34,00 EUR.

Trošak upisa plaća se općom uplatnicom (plaćanje u banci, pošti, FINI) ili Internet bankarstvom.

Ukoliko poslodavac preuzima obvezu plaćanja školarine potrebno je prije upisa javiti se u Ured za računovodstveno-financijske poslove gđi. Ljiljani Bakaj na telefon broj 031/224-531 ili e-mail: ljbakaj@pravos.hr.