Dana 23. rujna 2021. (četvrtak) članovi Zelene pravne klinike PRAVOS, prof. dr. sc. Rajko Odobaša i doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko sudjelovali su na panel diskusiji na temu vezanu za Održavanje urbanih stabala na javnim zelenim površinama u organizaciji grada Osijeka, Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu (na inicijativu gđe Jasenke Vizentaner iz Odsjeka za komunalno gospodarstvo) u vijećnici Osječko-baranjske županije. Priusutne je uvodno pozdravio pročelnik navedenog Upravnog odjela grada Osijeka.

Panel je moderirao Damir Dramalija, dipl. ing. šum. (predsjednik sekcije Hrvatskog urbanog šumarskog društva), a na njemu su izlagali Katinka Molnar, komunalna tvrtka Budimpešte; prof.dr.sc. Ivica Tikvić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu;  izv. prof. dr. sc. Tanja Žuna Pfeiffer, Odjel za biologiju Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Jure Smajić, Unikom d.o.o.

Svrha panel diskusije bila je razmjena iskustava i primjera dobre prakse u Republici Hrvatskoj i Mađarskoj (kao prvi u nizu gradova prijatelja grada Osijeka). Intencija je da se ovakva praksa nastavi i dalje, kako bi se kroz razgovor i diskusiju sa stručnjacima iz različitih područja, građanskim udrugama i inicijativama te praktičarima pronašla najbolja rješenja za grad Osijek u ovome području.