GOVORI: izv. prof. dr. sc. Ágoston Mohay, izvanredni profesor Pravnog fakulteta u Pečuhu 

TEMA: „Protection of fundamental rights in the EU – before and after (?) accession to the ECHR“

KADA: utorak, 14. ožujka 2023. godine s početkom u 13,00 sati

GDJE: Vijećnica Pravnog fakulteta Osijek