• Datoteke
  • Hrvatski
  • English
ECTS bodovi180
Vrsta studijasveučilišni doktorski
Trajanje6
1. semestar
PredmetObavezni
Izborno - prema istraživačkom planu 1
Metodologija i pravne znanosti
Metodologija i pravne znanosti - Istraživački seminar I.
2. semestar
PredmetObavezni
Istraživački seminar II.
Izborno - prema istraživačkom planu 2
Metodologija društvenih znanosti
Načelo uzajamnog povjerenja u prekograničnim sporovima
Društva kapitala - odabrane teme
Odabrane teme Kaznenog prava
Posebna upravna postupanja
Institucije i pravni sustav EU
Prava radnika migranata u Europskoj uniji
Etika u pravu
Pravo jednakosti u EU
Ljudska prava u Republici Hrvatskoj i njihova zaštita
Novo obvezno pravo
Suvremena mobilnost
Pravni aspekti zaštite okoliša
Konvencijsko pravo i kazneno pravosuđe - odabrane teme
3. semestar
PredmetObavezni
Istraživački seminar III.
Izborno - prema istraživačkom planu 3
EU i ljudska prava
Europsko upravno procesno pravo - odabrana poglavlja
Javne službe
Kaznena odgovornost poslodavca i managera
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme
Pravna (ne)kultura
Pravno rasuđivanje
Pravo trgovačkih transakcija
Pravosudni sustav EU
Sloboda kretanja radnika i pravo zapošljavanja u EU
Stvarno pravo
Suvremeni izazovi europskih socijalnih politika
Umjetna inteligencija i kazneno pravosuđe
Upravno pravo - odabrana poglavlja
Zaštita prava potrošača u EU - odabrane teme
4. semestar
PredmetObavezni
Izborno - prema istraživačkom planu 4
Obrana prijave teme
Znanstveni rad I
5. semestar
PredmetObavezni
Izrada doktorskog rada
Znanstveni rad II.
6. semestar
PredmetObavezni
Izborno - prema istraživačkom planu 5
Obrana doktorske disertacije
ECTS180
Type of studyUniversity -
Duration6
Semester 1
NameCompulsory
Optional - according to the research plan
Metodology and Legal Science
Metodology and Legal Science - Research Seminar I.
Semester 2
NameCompulsory
Research Seminar II.
Optional - according to the research plan 2
Metodology of Social Science
Mutual Trust in Cross--Border Dispute Resolution
Corporate law - selected topics
Odabrane teme Kaznenog prava
Posebna upravna postupanja
EU Institutions and legal system
Migrants Workers Rights in the EU
Etika u pravu
Pravo jednakosti u EU
Ljudska prava u Republici Hrvatskoj i njihova zaštita
New law of obligation
Suvremena mobilnost
Pravni aspekti zaštite okoliša
Criminal Justice - selected topics
Semester 3
NameCompulsory
Istraživački seminar III.
Optional - according to the research plan 3
Protection of human rights in the EU
Europsko upravno procesno pravo - odabrana poglavlja
Javne službe
Kaznena odgovornost poslodavca i managera
Kazneno pravo Europske unije - odabrane teme
Pravna (ne)kultura
Pravno rasuđivanje
Pravo trgovačkih transakcija
Pravosudni sustav EU
Sloboda kretanja radnika i pravo zapošljavanja u EU
Stvarno pravo
Contemporary Challenges of European Social Policies
Umjetna inteligencija i kazneno pravosuđe
Upravno pravo - odabrana poglavlja
Zaštita prava potrošača u EU - odabrane teme
Semester 4
NameCompulsory
Optional - according to the research plan 4
Obrana prijave teme
Znanstveni rad I
Semester 5
NameCompulsory
Izrada doktorskog rada
Znanstveni rad II.
Semester 6
NameCompulsory
Izborno - prema istraživačkom planu 5
Obrana doktorske disertacije