Povodom raspisivanja natječaja za upis VI. generacije studenata na Doktorskom studiju Pravo od 08. veljače do 20. ožujka bila je postavljena izložba u predvorju Fakulteta.